Totalt
  Vis handlekurv
  Varenummer:
  3109

  Juuhl, Gudrun Kløve: Demokratisk… - Skrifter frå ivar Aasen-instituttet. Nr. 23

  Ingen bilete
  juuhl/ gudrun klove demokratisk…  skrifter fra ivar aasen instituttet nr 23
  Ingen bilete
  Varenamn2:
  Hefta
  alt07:
  FAGLITTERATUR
  Lager:
  Ikkje på lager
  Pris NOK:
  150,-
   
  Legg i handlekorg
  Omtale:
  Demokratisk prøverom - analyse av eit ordskifte for born og ungdom gjennom 30 år.
   
  I bladet Norsk Barneblad finst det ei diskusjonsspalte for born og ungdom, og alderen på dei som deltek er i hovudsak mellom 9 og 16 år. Spalta vart oppretta i 1970, og sidan har det vore eit løpande ordskifte. Oppgåva er ein analyse av skrivemåtar og tekstnormer i denne spalta i åra 1974 og 2004, og ein freistnad på å finne ut korleis, kva tid og kvifor desse endrar seg. Når det gjeld forståing av tekstnormer og tekstnormendring byggjer forfattaren mykje på arbeidet til Kjell Lars Berge. Oppgåva diskuterer òg diskusjonsspalta i eit ålmente- og demokratiseringsperspektiv, og her har mellom anna Jürgen Habermas sine omgrep kommunikativ og strategisk handling vore nyttig. Sjølv om diskusjonsspalta i Norsk Barneblad ikkje er eit representativt utval av born sine diskuterande tekstar, er det rimeleg å tru at endringar i skrivemåtar og tekstnormer her til ein viss grad speglar ålmenne tendensar, og at oppgåva difor kan gje meir kunnskap om borns og ungdoms skriving og skrivekompetanse.
   
  Skrifter frå Ivar-Aasen-instituttet nr. 23 Høgskulen i Volda 2006
  Tips ein venn
  Del med vennane dine, eller tips via e-post
  Utskriftsvennleg
  Utskriftsvennleg
  zerostockoverride:
  True
  Har du spørsmål om produktet?