Totalt
  Vis handlekurv
  Varenummer:
  11913
  ellingsgard/-ola-landskapsnamn
  Varenamn2:
  99,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10716
  fet/-jostein-new-norse-literature-in-english-translation-1880-1982
  Varenamn2:
  This book represents a important part of Norwegian literature after 1850.
  60,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3474
  fet/-jostein-sunnmorske-tunnamn-individ---samfunn---landskap
  Varenamn2:
  Emnet for denne boka er tradisjonelle tunnamn som knyter seg til eldre jordbruks- og fiskarsamfunn på Sunnmøre.
  348,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  12354
  fridtun/-kristin-spraket-er-ei-bukse
  Varenamn2:
  329,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10127
  nybo/beit-nynorsk-gaeltacht-pa-vestl----irsk-og-nynorsk-i-eit-sprakdodperspektiv--
  Varenamn2:
  150,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3347
  sms-ordboka------
  Varenamn2:
  50,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10129
  spritt-osterut----sprak-og-identitet--
  Varenamn2:
  150,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3211
  theil/-rolf-skyformasjonane----pa-san-fransiscos-sorhimmel-i-gralysinga-30-april-1882-og-reis
  Varenamn2:
  149,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  12343
  vikor/-lars-s-inn-i-norsk-ordbok
  Varenamn2:
  199,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  12442
  almenningen/-olaf-nokkel-til-nynorsk-2012
  Varenamn2:
  80,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  False
  releasedate:
  Varenummer:
  10399
  bucken-knapp/-gregg-elites/-language/-and----the-politics-of-identity
  Varenamn2:
  Elites, language, and the politics of identity – the Norwegian case in comparative perspective.
  50,-
  (150,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10559
  det-fleirspraklege-noreg
  Varenamn2:
  Den faglitterære teksten av språkforskar Øystein A. Vangsnes set dokumentarprosjektet i eit større perspektiv.
  161,-
  (545,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11232
  eiksund-og-fretland-nye-royster-i-nynorskforskinga
  Varenamn2:
  Det finst mange mytar om nynorsken i dagens offentlege debatt, samstundes som det er publisert lite forsking som underbyggjer eller avsannar desse. Det vil denne antologien prøve å bøte på med å gje plass til ny forsking på feltet.
  262,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3034
  fet/-josten-skrivande-bonder---skriftkultur-pa-nord-vestlandet-1600-1850
  Varenamn2:
  Hefta
  100,-
  (450,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11556
  fretland/soyland-rett-og-godt!-handbok-i-nynorskundervisning
  Varenamn2:
  Nyttig bok for alle som skal undervise i nynorsk!
  299,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10357
  fridtun/kristinnorsk-etymologisk-oppkok------
  Varenamn2:
  Du veit ikkje kva du snakkar om.
  329,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  12191
  grepstad/-ottar-skriftkultur
  Varenamn2:
  249,-
  (399,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3333
  hellevik/-alf-nynorsk-ordliste----11-utgava/-plastomslag--
  Varenamn2:
  229,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  False
  releasedate:
  Varenummer:
  3769
  hoel/-oddmund-l-mal-og-modernisering---1868-1940
  Varenamn2:
  Frå Ivar Aasens pionertid til utfordringar med modernisering og urbanisering.
  429,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  False
  releasedate:
  Varenummer:
  11407
  jahr/-ernst-hakon-sprakhistorie-og-sprakkontakt
  Varenamn2:
  Boka er eit festskrift i høve Ernst Håkon Jahrs 60-årsmarkering.
  59,-
  (325,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3798
  jenstad/-tor-erik-norge-rundt-med-ord------
  Varenamn2:
  Dette er det første omfattande ordgeografiske arbeidet i vårt land.
  295,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10053
  lomheim/-sylfest-tale-er-gull-hefta
  Varenamn2:
  Uventa utspel frå markant språkpolitikar
  59,-
  (149,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10444
  loset/nilsen-losetditta-he-ej-me-haurt!----ord-og-uttrykk-fra-volda--
  Varenamn2:
  Ord og uttrykk frå Volda.
  270,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11825
  norheim/-marta-oppdateringar-fra-lykkelandet
  Varenamn2:
  Kva skjer i den nyaste litteraturen?
  349,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10471
  nygard/sture-kva-skal-vi-med-sidemal
  Varenamn2:
  Argument og fakta.
  99,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10258
  nymark/theil-dei-ukuelege-spraka----sprakpolitikk-og-spraksituasjonar--
  Varenamn2:
  Den norske språksituasjonen og det globale
  149,-
  (399,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11583
  ottesen/-johan-gardsnamn-i-ulstein
  Varenamn2:
  Kva tyder namna Flø, Roppene, Ulstein, Skeide - og alle dei andre gardsnamna i Ulstein? Somme av desse namna er vanskelege å forstå. Det har difor gjennom åra vore presentert mange ulike løysingar på desse namnegåtene.
  350,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3796
  randen/-olav-farvel-til-sprakmangfaldet------
  Varenamn2:
  Språkdød og norsk språkstrid
  190,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10331
  sandnes/stemshaugnorsk-stadnamnleksikon------
  Varenamn2:
  Leksikon over stadnamn
  569,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11404
  sandoy/-helge-norsk-sprakhistorie-monster
  Varenamn2:
  346,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3346
  skard/sigmund-malstrid-og-massekultur------
  Varenamn2:
  40,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3521
  skipenes/-aud-noregs-boklag----skrifter-fra-ivar-aasen-instituttet-nr-19--
  Varenamn2:
  Noregs Boklag – ei forlagssoge.
  150,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11203
  soyland/fretland-norske-skrivereglar
  Varenamn2:
  I boka Norske skrivereglar finn du reglane du treng for å skrive på papir og skjerm.
  249,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11915
  torp/-arne-gjerstadmalet
  Varenamn2:
  100,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10542
  torp/-arne-r-ei-urokrake-i-spraket
  Varenamn2:
  Dette er noko så uvanleg som ei heil bok om R.
  99,-
  (349,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3539
  uglum/-vangsnes-grautmal
  Varenamn2:
  Dialektord frå Sogn og Fjordane
  199,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  False
  releasedate:
  Varenummer:
  3220
  uri/-helene-kroppssprak----om-kropp-og-ord--
  Varenamn2:
  Kroppsspråk frå Helene Uri
  329,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  Ikkje på lager
  zerostockoverride:
  False
  releasedate:
  Varenummer:
  11678
  utgard/-soyland-og-rauset-enkel-nynorsk-ordliste
  Varenamn2:
  Enkel nynorsk ordliste er ei ny ordliste på nynorsk. Ordlista har 33 000 oppslagsord henta frå dagleglivet og frå ulike yrkesområde.
  199,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  10632
  vangsnes/-oystein-a-sprakleg-toleranse-i-noreg---norge/-for-faen!
  Varenamn2:
  Er vi nordmenn eigentleg så språktolerante som vi likar å tru? I boka Språkleg toleranse i Noreg – Noreg, for faen! tar Øystein Vangsnes opp ein rad dagsaktuelle emne knytt til språkleg mangfald, alt frå hakking på dialektbruk via angrep på nynorsk og sam
  49,-
  (129,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11608
  vaa/-anders-dialektboka
  Varenamn2:
  129,-
  (399,-)
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  3543
  widnes/-marie-lovise-malet-hennar-mor------
  Varenamn2:
  220,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Varenummer:
  11916
  aasen/-ivar-ord/-uttrykk-og-inntrykk---fra-hallingdal-og-valdres
  Varenamn2:
  295,-
   
  Legg i handlekorg
  Les meir
  Lager:
  På lager
  zerostockoverride:
  True
  releasedate:
  Har du spørsmål om produktet?