Totalt
  Vis handlekurv
  Varenummer:
  10131

  Aanes, Anders: Forvirring eller frigjering

  Ingen bilete
  aanes/ anders forvirring eller frigjering
  Ingen bilete
  Varenamn2:
  Forvirring eller frigjering? : didaktikk og valfridom i nynorsk : ei gransking av kjennskap og haldningar til valfridom ved fire vidaregåande skular i Møre og Romsdal.
  alt07:
  FAGLITTERATUR
  Lager:
  På lager
  Pris NOK:
  150,-
   
  Legg i handlekorg
  Omtale:
  Variasjon og valfridom i det nynorske skriftspråket har vore tilgjengeleg gjennom den fastsette norma i ein mannsalder, og har vore gjenstand for sterk debatt. Somme meiner valfridomen er ei side ved nynorsken som er avgjerande for at mange nynorskbrukarar brukar nynorsk. Andre meiner valfridomen skaper forvirring om kva som er korrekt nynorsk, eit ustabilt skriftbilete, og dermed problem med i det heile å lære nynorsk. I botnen ligg to ulike syn på skriftspråk: anten talespråket som det primære utgangspunktet for skrifta - eller skriftspråket som eit meir sjølvstendig og autonomt system. I denne masteroppgåva blir det sett nærmare på dei didaktiske problemstillingane kring valfridomen i nynorsk. Det blir undersøkt kva kjennskap og kunnskap elevar i den vidaregåande skulen i Møre og Romsdal har til enkelte former i rettskrivinga. Elevane har dessutan blitt utfordra til å skrive inn nynorske former i ein tekst. Oppgåva syner dermed både kva kunnskap elevane har, og til ein viss grad kva former elevane vel når dei skriv. Sjølvrapportering om lesing, haldningsspørsmål om valfridom, og dessutan variablar som utdanningsbakgrunn til foreldre, haldning til nynorsk, og målform i opplæringa, blir også rekna inn i analysen. Oppi det heile kjem også spørsmåla kring destandardisering i skrift, som er eit utbreidd fenomen i dag.
   
  Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet nr. 28 Høgskulen i Volda 2011.
  Tips ein venn
  Del med vennane dine, eller tips via e-post
  Utskriftsvennleg
  Utskriftsvennleg
  zerostockoverride:
  True
  Har du spørsmål om produktet?