Boksarar

Ivar Aasen-boksarar for dame og herre! Boksaren har vore ein suksess sidan den kom for sal for over 10 år sidan. Det har opp gjennom åra blitt eit godt utval av Aasen-boksarar, og vi utvidar stadig utvalet med nye friske fargar.

Syner 1–20 av total 21 produkt

Syner 1–20 av total 21 produkt